LOADING

Type to search

Uncategorized

Het verstand terug op aarde

Share

Hoe lang is de mensheid al op zoek naar de waarheid, hoe lang al willen wij weten waar wij vandaan komen, waar wij heen gaan, wie of wat dit allemaal heeft geschapen. Hoeveel mensen geloven er nog in een God, en hoe lang geleden geloofde bijna iedereen nog in een God. Alsof iemand met een baard de gehele wereld heeft geschapen in slechts 7 dagen. Hoe lang geleden was het dat wij erachter kwamen dat wij een evolutie doorgaan en van de aap afstammen, dat is nog maar paar honderd jaar geleden. Hoeveel oorlogen worden er vandaag de dag in de wereld uitgevochten over wie zijn religie beter is? Mensen worden afgeslacht wereldwijd omdat de één beweert dat zijn God beter is. Zo primitief is deze planeet nog. En hoeveel ellende veroorzaakt het westerse kapitalisme, wat niet meer is als het recht der sterkste. Hoe ingewikkeld en zwaar en verdeeld on onrechtvaardig is het ‘moderne’ westerse systeem, waarin de ‘zwakkere’ onderaan komt en diegene die het allemaal niks kan schelen komt bovenaan te staan omdat ie het meeste geld weet te vergaren. Hoeveel gevangenissen en gekkentehuizen en gebroken gezinnen kost het westerse kapitalisme?

Een totaal verdeelde wereld, volledig uit de hand gelopen omdat het de waarheid maar niet kan vinden. Het verwacht dat de waarheid heel erg ingewikkeld moet zijn, hoe werkt het heelal? Geen professor kan het antwoord vinden. Hoe unificeer je magnetisme met zwaartekracht? Onmogelijk. Iedereen naar school, iedereen heel hard werken en iedereen er vol op vertrouwen dat onze wetenschappers hun uiterste best doen om de waarheid te zoeken. Zij zoeken naar de genezing van kanker, zij zoeken naar het beste meest efficiënte economisch systeem, zij zoeken naar het geheim van het universum. Onze professoren zijn het allerslimste en meest deugdzame en eerbare mensen die hun uiterste best doen om de wereld te verbeteren. En terwijl wij op onze professoren wachten, proberen wij ons leven te leiden zo goed als we kunnen. Studeren en werken wij en proberen geluk te vinden als individuen. En zien hoe de wereld om ons heen meer en meer gedefinieerd en geclassificeerd en verdeeld wordt. Meer en meer grenzen en vakjes en wetten en regels, meer en meer wordt de samenleving gigantisch ingewikkeld en minder vrij en meer star. En dit loopt parallel met de wetenschap die op zoek is naar de waarheid en steeds meer dingen uit de natuur classificeert en indeelt en op een gegeven moment vastloopt omdat alles al benoemd en achterhaalt is. Niemand heeft het door, maar dit is de oorzaak voor veel, heel veel problemen in de wereld. De mens voelt zich geen mens meer omdat de geestelijke ruimte beperkter en beperkter wordt. De waarheid wordt door de wetenschap tot onbereikbare hoogtes verklaart, omdat zij het niet kunnen vinden. En onbewust dringt dit ook door bij ieder mens, die zich hierdoor beperkter en beperkter voelt. Net zoals de wetenschap de waarheid als superspeciaal heeft verklaard, zo wordt het menszijn zelf ook steeds specialer en steeds minder onbevangen en meer en meer bedrukt. Om gewoon een normaal vrij mens onbevangen zonder zorgen te zijn, is al heel bijzonder en zal je boven de anderen doen uitstijgen.

Doordat de wetenschap de waarheid niet kan vinden, is de spanning in de wereld gigantisch opgelopen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de totaal waanzinnige werelwijde bewapening die we hebben gehad afgelopen eeuw met de koude oorlog. Echt krankzinnig en nog steeds liggen er overal kernwapens en doen die landen nog steeds een krachtmeting met elkaar. Ontzettend gevaarlijk en totaal onverantwoordelijk, alsof de wereld geleidt wordt door paar infantielen die enkel alleen grenzeloos de sterkste willen zijn ten koste van alles. En dan heb ik het nog niet gehad over hoe de hele wereld in de jaren 90 van de vorige eeuw opeens de hele weg kwijtraakte en de tegenovergestelde weg is gaan lopen. Het moraal was verdwenen en opeens was het geld macht en seks het doel geworden. De innerlijke vervulling en het gezamenlijke doel van een betere wereld allemaal met elkaar was verdwenen. Opeens was het ieder voor zich en grijpen wat je kunt. Het moraal was verdwenen en het economisch systeem nam het over met wetten en strenger straffen voor wie fout ging.

Ik acht de wetenschap verantwoordelijk voor de problemen in de wereld. Want niemand heeft door dat die wetenschapper de waarheid volledig buiten spel hebben gezet en daarmee het gezonde verstand en het moraal en de harmonie op aarde. Omdat de wetenschap de waarheid veel te speciaal heeft gemaakt, terwijl de waarheid de eenvoud zelf is. Omdat de wetenschap zoekt naar de waarheid alsof ze naar een ding, naar een object zoals een steen in een veld zoeken. Omdat de wetenschap eist dat de waarheid ingewikkeld moet zijn, omdat als ie simpel zou zijn, ze volledig voor schut komen te staan. Omdat de wetenschap eist dat de waarheid buiten hunzelf ligt en je het kunt vastpakken en kunt verhandelen. Alles wat de wetenschap doet is de waarheid uitsluiten. En omdat iedereen op aarde de wetenschap volgt en boven de politiek staat is de aarde de domste planeet in het heelal geworden. Geen enkel andere planeet in het hele heelal is zo ver van de waarheid afgedreven en heeft het zichzelf zo moeilijk gemaakt. Geen enkele andere samenleving is zo extreem verdeeld als de onze.

Omdat de waarheid absurd eenvoudig is, het is eenvoudiger als dat een cirkel rond is en een kubus vierkant. Omdat de waarheid recht voor onze neus staat, omdat de waarheid alles omvat. Omdat de waarheid de weg zelf is. Omdat de waarheid samenkomt binnen in jezelf.

En de waarheid is dat het heelal een balans is, een polariteit tussen twee dingen. Net zoals tussen tussen een man en een vrouw. Tussen de materie en de hemel, een polariteit die de materie dwingt om tot een balans en harmonie te komen. Je unificeert de natuurkunde wetten kinderlijk eenvoudig door de gehele materie in verschil te zetten met de hemel, het luchtledige wat een echt veld is. De polariteit veroorzaakt de spanning die je in iedere natuurkunde kracht terug ziet. Zo eenvoudig is het, zo werkt het heelal. Exact zoals de Taoïsten al eeuwen geleden zeiden.

De hemel, het niets, het vacuüm is de baas en brengt balans en orde aan alles dat is. En omdat de wetenschap de macht van de hemel heeft weggehaald, is de aarde een ongeregeld zooitje geworden. Het moraal is verdwenen en het moraal is enkel alleen het bewustzijn van oorzaak en gevolg op langere termijn. Omdat wetenschap eist dat alles materie is en het antwoord buiten hunzelf ligt en het antwoord ingewikkeld moet zijn, hebben ze de waarheid uitgesloten en is de natuurlijke orde op aarde verdwenen en voelt niemand zich nog onbevangen natuurlijk normaal. Alles moet in bedwang worden gehouden door wetten en regels en straffen.

Het heelal is een balans en komt samen in jezelf en strekt zich uit tot en met de oneindigheid en geeft je een grenzeloos perspectief en mogelijkheden. Alles is verklaarbaar en volkomen logica van oorzaak en effect. En eindelijk kun je alles om je heen weer begrijpen, eindelijk kom je erachter dat alles heel eenvoudig is. En het is goed, heel goed want het is de rechtvaardigheid zelf. En er is geen God, het is niet iemand boven ons afgescheiden van ons, God is ‘alles dat IS’ zoals Bashar zegt en wij zijn daar deelgenoot van, wij zijn daar een stukje van.

Unificatie in de wetenschap is de oplossing voor alle problemen op aarde, het maakt een einde aan de religieuze oorlogen, want je hebt geen God meer nodig om het heelal op logische manier te verklaren. En het laat zien dat we allen gelijk zijn, unificatie verbindt alles. Alles en iedereen kun je ermee terug leiden tot de oorsprong waar alles zich uitstrekt tot de oneindigheid. Unificatie laat zien dat het heelal een balans is en daarmee eindigt ook de westerse wedstrijd waanzin. Want de hele wedstrijd van het recht der sterkste was de minimale bestaans structuur in een samenleving die de meest basale vraagstukken nog niet eens had opgelost. Unificatie opent de geest weer van ieder individu, omdat het laat zien dat het bestaan oneindig is. Met unificatie sluit je de materiële zoektocht en laat zien dat de hemel regeert en brengt daarmee de oneindigheid terug en daarmee de structuur en het moraal en het zicht op een oneindige toekomst.