Heelal is een polariteit

Polariteit, twee dingen die tegenover elkaar staan en niet mengen.

Woordenboek: Een staat waar twee ideeën, meningen, etc., volledig in tegenstelling of erg verschillend tegen elkaar staan.

Zoals vuur en ijs, noord en zuid, twee tegenstrijdige voetbal teams, goed en fout, plus en min, VVD en SP, noem het maar, bijna alles is een polariteit. Maar wat nu nieuw is, is dat je al deze polariteiten kunt verklaren met één grote polariteit die de gehele kosmos omvat en unificatie geeft. Namelijk de materie en de leegte, de grootste polariteit mogelijk. Neem alle vaste materie, de tafels, de muren, de grond, de bomen, de atomen, alles wat van vaste materie is gemaakt en zet het in verschil tegen de lege lucht. Nu staat alle materie met al zijn massa in verschil, in polariteit met de leegte…en deze polariteit veroorzaakt spanning, gigantische spanning. En met deze spanning kun je uitleggen waarom de materie ontplofte in de big bang en waarom het zich opdeelde in gigantisch kleine deeltjes en waarom ze zo wild bewegen. Het is allemaal omdat de materie  niet mengt met de leegte en de leegte is een echt veld, het is niet betekenisloze leegte. In woorden staat de materie voor ‘het zijn’ en de leegte staat voor het ‘niet zijn’, twee entiteiten die in tegenstelling staan.

Nu kun je de natuurkunde unificeren, want iedere kracht wordt veroorzaakt door deze polariteit. Maar ook de evolutie van materie, dat steeds een hoger balans zoekt. Want de materie die in het vacuüm staat, wordt gedwongen om een balans met zichzelf te vinden. Het leunt tegen andere deeltjes en vormt een steeds hoger balans en dit duurt miljarden jaren voordat het zo stabiel wordt als de mens. Wij zijn het eindproduct van materie dat in polariteit staat met de leegte en steeds een beter balans zoekt. Het menselijk lichaam is een geometrisch balans van de materie die in het luchtledige staat. En de man staat voor het zijn en de vrouw voor het niet zijn, twee tegenovergestelden die alles omvatten wat er is, hetzelfde als wat het heelal is begonnen. Kijk rond op mijn website hoe deze polariteit de gehele wetenschap tot in de details verklaart.

 

 

 

Als je het nog niet snapt

Deel het heelal in twee delen, in materie en het lege vacuüm en zet deze twee tegen over elkaar. Zo wordt het gehele heelal één grote polariteit tussen de materie en de leegte.

Het verschil veroorzaakt spanning en deze spanning zie je terug in alle natuurkunde krachten.

Dit is unificatie, de wetenschap zag niet wat deze spanning veroorzaakte. Ze zagen niet dat de materie in verschil staat met het vacuüm, of het Higgs veld zoals ze het nu noemen.

Eenvoudig verschil tussen twee dingen die alles omvatten, unificeert de natuurkunde.

Unificatie klaar.

Het verstand terug op aarde

Hoe lang is de mensheid al op zoek naar de waarheid, hoe lang al willen wij weten waar wij vandaan komen, waar wij heen gaan, wie of wat dit allemaal heeft geschapen. Hoeveel mensen geloven er nog in een God, en hoe lang geleden geloofde bijna iedereen nog in een God. Alsof iemand met een baard de gehele wereld heeft geschapen in slechts 7 dagen. Hoe lang geleden was het dat wij erachter kwamen dat wij een evolutie doorgaan en van de aap afstammen, dat is nog maar paar honderd jaar geleden. Hoeveel oorlogen worden er vandaag de dag in de wereld uitgevochten over wie zijn religie beter is? Mensen worden afgeslacht wereldwijd omdat de één beweert dat zijn God beter is. Zo primitief is deze planeet nog. En hoeveel ellende veroorzaakt het westerse kapitalisme, wat niet meer is als het recht der sterkste. Hoe ingewikkeld en zwaar en verdeeld on onrechtvaardig is het ‘moderne’ westerse systeem, waarin de ‘zwakkere’ onderaan komt en diegene die het allemaal niks kan schelen komt bovenaan te staan omdat ie het meeste geld weet te vergaren. Hoeveel gevangenissen en gekkentehuizen en gebroken gezinnen kost het westerse kapitalisme?

Een totaal verdeelde wereld, volledig uit de hand gelopen omdat het de waarheid maar niet kan vinden. Het verwacht dat de waarheid heel erg ingewikkeld moet zijn, hoe werkt het heelal? Geen professor kan het antwoord vinden. Hoe unificeer je magnetisme met zwaartekracht? Onmogelijk. Iedereen naar school, iedereen heel hard werken en iedereen er vol op vertrouwen dat onze wetenschappers hun uiterste best doen om de waarheid te zoeken. Zij zoeken naar de genezing van kanker, zij zoeken naar het beste meest efficiënte economisch systeem, zij zoeken naar het geheim van het universum. Onze professoren zijn het allerslimste en meest deugdzame en eerbare mensen die hun uiterste best doen om de wereld te verbeteren. En terwijl wij op onze professoren wachten, proberen wij ons leven te leiden zo goed als we kunnen. Studeren en werken wij en proberen geluk te vinden als individuen. En zien hoe de wereld om ons heen meer en meer gedefinieerd en geclassificeerd en verdeeld wordt. Meer en meer grenzen en vakjes en wetten en regels, meer en meer wordt de samenleving gigantisch ingewikkeld en minder vrij en meer star. En dit loopt parallel met de wetenschap die op zoek is naar de waarheid en steeds meer dingen uit de natuur classificeert en indeelt en op een gegeven moment vastloopt omdat alles al benoemd en achterhaalt is. Niemand heeft het door, maar dit is de oorzaak voor veel, heel veel problemen in de wereld. De mens voelt zich geen mens meer omdat de geestelijke ruimte beperkter en beperkter wordt. De waarheid wordt door de wetenschap tot onbereikbare hoogtes verklaart, omdat zij het niet kunnen vinden. En onbewust dringt dit ook door bij ieder mens, die zich hierdoor beperkter en beperkter voelt. Net zoals de wetenschap de waarheid als superspeciaal heeft verklaard, zo wordt het menszijn zelf ook steeds specialer en steeds minder onbevangen en meer en meer bedrukt. Om gewoon een normaal vrij mens onbevangen zonder zorgen te zijn, is al heel bijzonder en zal je boven de anderen doen uitstijgen.

Doordat de wetenschap de waarheid niet kan vinden, is de spanning in de wereld gigantisch opgelopen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de totaal waanzinnige werelwijde bewapening die we hebben gehad afgelopen eeuw met de koude oorlog. Echt krankzinnig en nog steeds liggen er overal kernwapens en doen die landen nog steeds een krachtmeting met elkaar. Ontzettend gevaarlijk en totaal onverantwoordelijk, alsof de wereld geleidt wordt door paar infantielen die enkel alleen grenzeloos de sterkste willen zijn ten koste van alles. En dan heb ik het nog niet gehad over hoe de hele wereld in de jaren 90 van de vorige eeuw opeens de hele weg kwijtraakte en de tegenovergestelde weg is gaan lopen. Het moraal was verdwenen en opeens was het geld macht en seks het doel geworden. De innerlijke vervulling en het gezamenlijke doel van een betere wereld allemaal met elkaar was verdwenen. Opeens was het ieder voor zich en grijpen wat je kunt. Het moraal was verdwenen en het economisch systeem nam het over met wetten en strenger straffen voor wie fout ging.

Ik acht de wetenschap verantwoordelijk voor de problemen in de wereld. Want niemand heeft door dat die wetenschapper de waarheid volledig buiten spel hebben gezet en daarmee het gezonde verstand en het moraal en de harmonie op aarde. Omdat de wetenschap de waarheid veel te speciaal heeft gemaakt, terwijl de waarheid de eenvoud zelf is. Omdat de wetenschap zoekt naar de waarheid alsof ze naar een ding, naar een object zoals een steen in een veld zoeken. Omdat de wetenschap eist dat de waarheid ingewikkeld moet zijn, omdat als ie simpel zou zijn, ze volledig voor schut komen te staan. Omdat de wetenschap eist dat de waarheid buiten hunzelf ligt en je het kunt vastpakken en kunt verhandelen. Alles wat de wetenschap doet is de waarheid uitsluiten. En omdat iedereen op aarde de wetenschap volgt en boven de politiek staat is de aarde de domste planeet in het heelal geworden. Geen enkel andere planeet in het hele heelal is zo ver van de waarheid afgedreven en heeft het zichzelf zo moeilijk gemaakt. Geen enkele andere samenleving is zo extreem verdeeld als de onze.

Omdat de waarheid absurd eenvoudig is, het is eenvoudiger als dat een cirkel rond is en een kubus vierkant. Omdat de waarheid recht voor onze neus staat, omdat de waarheid alles omvat. Omdat de waarheid de weg zelf is. Omdat de waarheid samenkomt binnen in jezelf.

En de waarheid is dat het heelal een balans is, een polariteit tussen twee dingen. Net zoals tussen tussen een man en een vrouw. Tussen de materie en de hemel, een polariteit die de materie dwingt om tot een balans en harmonie te komen. Je unificeert de natuurkunde wetten kinderlijk eenvoudig door de gehele materie in verschil te zetten met de hemel, het luchtledige wat een echt veld is. De polariteit veroorzaakt de spanning die je in iedere natuurkunde kracht terug ziet. Zo eenvoudig is het, zo werkt het heelal. Exact zoals de Taoïsten al eeuwen geleden zeiden.

De hemel, het niets, het vacuüm is de baas en brengt balans en orde aan alles dat is. En omdat de wetenschap de macht van de hemel heeft weggehaald, is de aarde een ongeregeld zooitje geworden. Het moraal is verdwenen en het moraal is enkel alleen het bewustzijn van oorzaak en gevolg op langere termijn. Omdat wetenschap eist dat alles materie is en het antwoord buiten hunzelf ligt en het antwoord ingewikkeld moet zijn, hebben ze de waarheid uitgesloten en is de natuurlijke orde op aarde verdwenen en voelt niemand zich nog onbevangen natuurlijk normaal. Alles moet in bedwang worden gehouden door wetten en regels en straffen.

Het heelal is een balans en komt samen in jezelf en strekt zich uit tot en met de oneindigheid en geeft je een grenzeloos perspectief en mogelijkheden. Alles is verklaarbaar en volkomen logica van oorzaak en effect. En eindelijk kun je alles om je heen weer begrijpen, eindelijk kom je erachter dat alles heel eenvoudig is. En het is goed, heel goed want het is de rechtvaardigheid zelf. En er is geen God, het is niet iemand boven ons afgescheiden van ons, God is ‘alles dat IS’ zoals Bashar zegt en wij zijn daar deelgenoot van, wij zijn daar een stukje van.

Unificatie in de wetenschap is de oplossing voor alle problemen op aarde, het maakt een einde aan de religieuze oorlogen, want je hebt geen God meer nodig om het heelal op logische manier te verklaren. En het laat zien dat we allen gelijk zijn, unificatie verbindt alles. Alles en iedereen kun je ermee terug leiden tot de oorsprong waar alles zich uitstrekt tot de oneindigheid. Unificatie laat zien dat het heelal een balans is en daarmee eindigt ook de westerse wedstrijd waanzin. Want de hele wedstrijd van het recht der sterkste was de minimale bestaans structuur in een samenleving die de meest basale vraagstukken nog niet eens had opgelost. Unificatie opent de geest weer van ieder individu, omdat het laat zien dat het bestaan oneindig is. Met unificatie sluit je de materiële zoektocht en laat zien dat de hemel regeert en brengt daarmee de oneindigheid terug en daarmee de structuur en het moraal en het zicht op een oneindige toekomst.

 

Theorie van alles

Voor alle duiderlijkheid, unificatie in de natuurkunde verklaart dus al het gehele universum onmiddelijk. Feit dat je alle krachten kunt unificeren door materie in polariteit te zetten met de hemel, is meteen ook de werking van het gehele heelal. De theorie van alles, of het antwoord op alles is dat de materie in verschil staat met de hemel. Het heelal bestaat uit het zijn en het niet zijn, de materie en de hemel, de man en de vrouw. Heelal is hiermee een Omni-Creatief balans, zonder god, zonder ingewikkelde wiskunde. Een balans direct aan de oppervlakte dat alles omvat wat er is en wat er niet is en samenkomt in je eigen bewustzijn. Zie unifiatie compleet 

De genialiteit van het heelal

Nu je weet hoe het heelal werkt, een polariteit tussen het zijn en het niet zijn, blijkt hoe geniaal het in elkaar zit. Het kan gewoon niet eenvoudiger, neem een emmer van ‘het zijn’ en een emmer van het ‘niet zijn’ als twee entiteiten en gooi die het universum in en dan kijken wat er gebeurd. Dan krijg je dus de big bang en de gehele evolutie met onze geweldige natuur en al die verscheidenheid en pracht en praal. Het zit zo verschrikkelijk geniaal eenvoudig in elkaar, en het ligt zo voor de hand en het is zo rechtvaardig. En er is niemand die die twee emmers heeft geleegd, het zijn en het niet zijn omvatten alles al, er zit geen god boven. Wat een onmetelijk geniaal en intelligent systeem en wij staan er midden in, ons eigen bewustzijn is dit zijn binnenin het niet zijn, in een fysiek lichaam van het zijn dat staat in de hemel dat het niet zijn is. En erachter zit waarschijnlijk nog weer iets eenvoudigers en nog weer directer wat nog meer voor de hand ligt, cirkels binnenin grotere cirkels. Wiskundig is het 1/0 en dat is oneindig. Een oneindig systeem met onmetelijke intelligentie.

 

Unificatie past op alles, behalve op…

Unificatie past echt op alles, de gehele natuur en alles om je heen. Het verklaart waarom je haar op je hoofd hebt of waarom je vijf vingers hebt of waarom de zon brandt of waarom de maan rond is. Het verklaart hoeveel sterren er zijn of waarom een elektron zo miniem klein is. Het verklaart waarom je twee handen hebt of waarom een spin zes poten heeft of waarom een vogel vier tenen heeft. Het verklaart waarom spul op de grond valt of waarom water doorzichtig is of waarom metaal glimt. Het verklaart waarom een geit zoals een geit is of een ooievaar zoals een ooievaar of een aap zoals een aap of een nijlpaard zoals een nijlpaard. Het verklaart al het gedrag der materie en de vormen en bewegingen en de kleuren en karakters. Unificatie past op alles, echt op alles behalve op………. de verwachtingen ervan. Want hoe het heelal werkt is echt bespottelijk eenvoudig, het is eenvoudiger dan dat een cirkel rond is en een vierkant vierkant. Deze stip  .  staat in verschil met de achtergrond, het verschil veroorzaakt spanning en daarom zal de stip, oftewel het deeltje zich zo klein mogelijk maken en heel snel bewegen en tegen anderen gaan aanleunen en de hele tijd onder spanning staan en een miljoenen jaren evolutie ondergaan om steeds een hoger en beter balans te vinden. Zo verschrikkelijk eenvoudig werkt het heelal, een stom eenvoudige polariteit tussen twee entiteiten. En dit staat met geen kilometer in overeenkomst met de onvoorstelbaar loodzware verwachtingen van unificatie. Hoe verbind je zwaartekracht met magnetisme? Onmogelijk, het menselijk brein is gewoon niet intelligent genoeg! De allerslimste professoren kunnen unificatie niet vinden, echt superslimme mensen, de één na de andere al eeuwen en eeuwen lang zijn ze al op zoek naar unificatie en ze kunnen het niet vinden. Heel de wereld gaat nu naar school en krijgt natuurkunde en wiskunde en allerlei wetenschap voor jaren te leren. En deze scholieren begrijpen geen hout van de ingewikkelde wiskunde en natuurkunde van de professoren in hun universiteiten. Laat staan dat deze scholieren, laat staan ongeschoolde of laaggeschoolde mensen ook maar durven te denken dat ze het heelal ooit zouden kunnen begrijpen, nee dat is voor de hele slimme professoren. En zo is onze samenleving gegroeid in de gedachte dat de waarheid onmogelijk is en dat we bescheiden moeten en zijn en heel hard moeten werken. Een hele rangschikking in de samenleving van wie dom en wie slim is. Een heel nieuw systeem volledig buiten de waarheid om, want de waarheid is onmogelijk, want zelfs ons meest slimme mensen zien het niet. Hiermee is de aarde de meest verdeelde samenleving binnenin een zelfverzonnen gevangenis, die zichzelf heeft uitgesloten van de eenvoudige waarheid die recht voor ons en overal om ons heen te zien is: de materie die in verschil staat met de hemel.

 

Is de aarde de domste planeet?

Is de aarde de domste planeet in het heelal? Nu je weet hoe verschrikkelijk eenvoudig het heelal is, weet je ook hoe dom wij zijn. Onze hele samenleving is gebouwd op de zoektocht naar de waarheid, een waarheid die zogenaamd niemand kan vinden. Een waarheid waarvan verondersteld wordt dat ie onvoorstelbaar ingewikkeld moet zijn, want de allerslimste professoren kunnen hem niet vinden. Dus uiteraard moet ie wel héél ingewikkeld zijn, want als ie eenvoudig was hadden ze hem allang ontdekt, toch?

Dus helemaal niet, waarheid is echt stom eenvoudig en feit dat wetenschap de eenvoud overslaat heeft onze samenleving de domste ooit gemaakt. De uiteindelijke waarheid is een balans, precies als tussen man en vrouw, maar de wetenschap zoekt nog steeds anno 2014 naar een waarheid alsof ie aan het uiteinde van een weg moet liggen. Het is uitgesloten dat de waarheid een balans is die ook nog samenkomt in jezelf, het moet iets zijn wat buiten je ligt. Waar ben je anders wetenschapper voor, je zoekt toch náár iets? En iedereen vertrouwd die wetenschappers, die zijn toch echt superslim, begrijp jij die wiskunde dan?

Dit heeft van de aarde de meest extreemste planeet ooit gemaakt, want alles is gigantisch uit de hand gelopen. We zijn wel in staat om straaljagers en jumbojets te bouwen, maar zien niet eens wat zwaartekracht veroorzaakt. We doen allemaal een wedstrijd op de hele planeet, om wie het slimst of sterkst of meest rijk is, allemaal omdat we niet weten dat het uiteindelijke antwoord een balans is. Het kan wel van alles zijn, dus laten we maar een wedstrijdje doen om zeker te zijn dat we het goed doen! En dit is er echt ingebakken, iedereen doet echt een wedstrijd, iedereen tegen iedereen, alle landen tegen alle landen, het is echt waanzin. En niemand ziet dat de bron van al deze ellende de wetenschap is die weigert in te zien dat het heelal een balans is.

En ik ben niet de enigste, als je een objectief beeld wil van de aarde, dan moet je het de buitenaardsen vragen. In doel van de mensheid beschrijven de Aliens hoe de aarde zo’n beetje het meest extreme is wat ze ooit zijn tegengekomen. En Bashar noemt ons ‘meesters van limitatie’. Wij leggen ons gigantische schaarste en tekorten en grenzen op, en gaan dan daar binnen een wedstrijdje zitten te doen. En hij legt uit hoe de aarde de enigste planeet in het heelal is waar je mensen hebt die in een God geloven, een God die niet bestaat en afgescheiden boven hunzelf staat.

U weet nu unificatie, en nu weet u ook hoe onvoorstelbaar dom we zijn geweest om het nooit eerder te zien, en hoe onze hele samenleving gigantisch uit de hand is gelopen. Want het heelal is een balans, maar omdat de wetenschap dat weigert te zien, is onze samenleving ver ver van een balans, zoals bashar zegt: onze samenleving is de steilste ooit. En hij vertelt over het katapult effect, dat hoewel wij zeer extreem ver naar achteren in het donker staan, zodra wij de waarheid komen te zien, we ver het licht in worden geslingerd als een katapult.

  •  Aarde is de meest extreme planeet in het heelal, geen enkel andere is zo ver doorgeschoten in haar eigen tunnel visie, zonder de eenvoudige waarheid te zien aan de oppervlakte
  • Aarde is de meest verdeelde planeet tussen rijk en arm, slim en dom, kleine en grote landen, etc.
  • Geen enkel andere planeet in het heelal kent het geloven in een niet bestaande God

 

Waar komt de man vandaan?

De wetenschap zoekt al eeuwen naar het antwoord, is ie door een God geschapen? Stamt ie van de aap af? En waarom doet de man zoals ie doet, waarom rent ie rond en alles, waarvoor? De wetenschap zoekt naar het antwoord en graaft en graaft. De wetenschap heeft de man volledig uit elkaar gehaald en ontleed. De wetenschap is erachter gekomen dat de man uit moleculen bestaat, en die moleculen bestaan weer uit atomen. Hele kleine deeltjes. En nu stoppen zie die hele kleine deeltjes in een machine die ze heel snel rond stuurt en op elkaar laat botsen, om te kijken of er misschien nog wel kleinere deeltjes achter zitten. Waar komt de man vandaan, het antwoord moet ergens achter zo’n atoompje liggen.

Zet de vrouw er eens naast! En je hebt het antwoord, daar komt de man vandaan, daarom rent ie rond, daarom doet ie zoals ie doet. Zet de hemel eens naast de materie, en je hebt het antwoord, daar komt de materie vandaan, daarom beweegt de materie. Heelal blijkt een balans tussen de man en de vrouw. Tussen de materie en de hemel, tussen het zijn en het niet zijn.

Er is geen God

Er is geen God, eindelijk bewijs dat er geen God bestaat. Of eigenlijk een complete verklaring van het universum zonder dat er een god voor nodig is. Je kunt de complete fysieke wereld verklaren met volledige bewijsbare logica door de materie in polariteit te zetten met de hemel. Al het gedrag van de materie verklaard, waardoor je uiteindelijk tot de conclusie komt dat het heelal uit twee entiteiten bestaat, de materie en de hemel, oftewel de man en de vrouw, het zijn en het niet zijn. Het heelal blijkt een Omni Creatief balans van de twee uitersten die alles omvatten van was IS en wat NIET IS. Net zoals je geen God nodig hebt om kinderen te krijgen, maar een man en een vrouw, zo heb je ook geen God nodig om het heelal te creëren. Wat je nodig hebt om het heelal te creëren zijn de twee entiteiten het ‘zijn’ en het ‘niet zijn’. Wat dan vervolgens naar buiten komt is de materie die volledig in polariteit staat met de hemel en hierdoor ontploft en zich opdeelt en zich zo klein mogelijk maakt en de lange evolutie volgt om steeds een beter balans te vinden van het zijn dat volledig in verschil staat met het niet zijn. Het heelal is een Omni-Creatief balans van twee entiteiten die alles mogelijk omvatten. Het is verklaarbaar, het is logica, het is bewijsbaar, het past perfect en er komt geen God bij aan de pas. Wij zijn zelf God, ons bewustzijn, wie wij zijn, dat waarmee ik deze woorden schrijf, is hetzelfde als wat het hele universum heeft gemaakt. Ik ben er alleen een opgedeeld deeltje van. God is alles wat IS en wat niet is, letterlijk. Dus geen man in een baard, geen fantasie, geen geloof, maar onderzoek en logica van oorzaak en effect en zeker weten.
 

De immateriële revolutie

Een onvoorstelbare grote revolutie. De ontdekking van de immateriële structuur die achter de materiële ligt. In één klap de gehele materiële wereld verklaard en begrepen. Zet de materie in polariteit met de hemel en alles verklaart zichzelf, de materiële wereld ontvouwt zichzelf en de immateriële wereld erachter openbaart zich. Eeuwen en eeuwen lang, duizenden jaren is de mensheid op zoek naar het antwoord, voor duizenden jaren heeft de mens in een God gelooft, voor duizenden jaren heeft de mens de natuur onderzocht. Zo zwaar heeft de mens het zichzelf gemaakt, want het lijden is een straf, omdat wij het niet goed doen! En dan blijkt dat alles een stom eenvoudig balans te zijn, werkelijk een belachelijk eenvoudig balans, exact als tussen de man en de vrouw. Het hele universum blijkt zo te werken, van begin tot eind. En nog steeds wil je het niet geloven, maar het past en verklaart alles, iedereen kan het zelf controleren, iedereen die wakker is kan het begrijpen. De aarde is rond omdat ie in de hemel staat, dat kan een peuter begrijpen. En dit is echt, nog steeds als ik dit type en de buitenwereld weet dit nog niet en denkt nog steeds dat de waarheid gods onmogelijk moet zijn en de meest slimme professoren zijn op zoek naar de waarheid, stukje voor beetje….misschien in het jaar 2140 dat de waarheid ontdekt wordt! Maar de waarheid is helemaal niet moeilijk, en ook helemaal niet nieuw, het is exact het Taoïsme, alle materie gehoorzaamt de hemel. En als dit naar buiten komt, hopelijk nog wel tijdens mijn eigen leven, want het blijkt verbazingwekkend moeilijk om iets tegen de draad in naar buiten te krijgen, dan zal de schokgolf gigantisch zijn. Alsof alle mensen hersens weer wakker worden, eindelijk is het menselijk verstand weer in staat om dingen te begrijpen, eindelijk maken de uiteinden weer contact. Alles om ons heen begrepen, wat een verlichting. Dit is de grootste revolutie, die van het begrip en gelijkschakeling tussen onze geest en de buitenwereld. Daarbij komt de gehele technische revolutie van het eindelijk begrijpen van het leven en de natuur. Er zit een laag achter de vaste materie, een immateriële structuur en die structuur is het zijn in het niet zijn. En dat verklaart de fysieke buitenwereld. En deze immateriële laag staat boven de materiële, het is sterker. Het bewustzijn staat boven de wereld. Met de kennis van de immateriële structuur beheers je de materie. Je begrijpt nu wat energie veroorzaakt, je begrijpt nu waarom alles eruit ziet zoals het eruit ziet. We kunnen nu zelf het leven in de hand nemen en zelf energie opwekken. De mens zal de goddelijke staat bereiken, de almacht. Zo groot is deze revolutie. En het is het begin van een zelfstandige planeet volledig in balans, waar de mens eindelijk geestelijk kan groeien en zich niet langer druk hoeft te maken over materiële zaken want met het bewijs dat alles een balans is, zal de maatschappij uiteindelijk ook stabiel worden.