Er is geen dood, de dood bestaat niet, de mens is niet een materieel iets, maar een immateriële entiteit die het lichaam verlaat als het lichaam stuk is.

brompton-cemetery1Ik weet nog dat ik als kind naar buiten zat te kijken achter het raam met de vensterbank en zat te denken dat als ik dood ben, dat dan alles ophoudt. Als ik dood ben, dan besta ik niet meer, dan is mijn geheugen weg en alles wat ik nu zie en waarneem, bestaat dan niet meer voor mij. De dood is de dood en alles houdt op, als een licht dat uitgaat, op…weg, totaal. Ik probeerde dat te vatten als kind, was een enge gedachte, maar dat is wat de mensenwereld mij vertelde en heel zeker wist. En dan denk je dus, dat als dat echt waar is, ik maar beter mijn best kan doen in dit ene leven, want daarna houdt het op voor mij.

Want de wetenschap is de baas en die zegt dat wij een materialistisch lichaam van levende cellen zijn, dat onze gedachten gevormd worden in onze hersenen en als ons lichaam ermee ophoudt, dan houdt het leven op, dan zijn wij dood voorgoed. Enige manier om het leven in stand te houden is om nieuwe kinderen te krijgen, en die dan ook weer nieuwe kinderen krijgen enzovoort, het DNA doorgeven.

Maar is overvloedig bewijs dat er beslist geen dood is, je kan je lichaam verlaten en je bewustzijn en geheugen en alles blijven hetzelfde buiten je lichaam, JIJ bestaat gewoon voort zonder lichaam. De ervaring is alleen anders, je zit in een andere dimensie, de fysieke wereld wordt ondergeschikt. Er zijn talloze boeken over geschreven, b.v. Micheal Newton ‘Journey of Souls’ en ‘Destiny of Souls’ , een academische doctor die mensen onder hypnose laat vertellen over het leven na de dood. En één voor één, allemaal vertellen ze exact wat er gebeurd na je dood, wat voor leven ze voor dit leven hebben gehad. Hoe ze al honderden levens hebben gehad. Komt mij een geval boven waar iemand vertelde hoe ie er 4000 jaar over deed, leven na leven, om van jalousie af te komen. Tijd doet er blijkbaar niet toe op spiritueel niveau. Ook zit ik te kijken naar een tv serie van ‘Long Island Medium’, een reality soap van een medium die iedereen overal in contact brengt met hun overladen familie leden. Er is gewoon een overvloed van bewijs dat er absoluut geen dood is, het fysieke leven is maar een dag in de cyclus van een oneindig immaterieel tijdloos bestaan.